Numer Szkolenia: 004

Program: Wykład wraz z zajęciami praktycznymi na fantomie (dorosły / dziecko).