Przedstawiamy zebrany wykaz przepisów powiązanych z problematyką BHP

Kodeks pracy –  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy:

Nowe znaki bezpieczeństwa, ewakuacyjne, ochrona przeciwpożarowa, medycyna, elektryczne, budownictwo:

Podstawa prawna szkoleń BHP:

Uwarunkowania prawne w zakresie stanowiska pracy przy monitorze ekranowym – komputerze / laptopie:

Ogólne warunki w zakresie środowiska pracy: