BHP dla pracowników Clifford Chance X 2021r.

34 students

Zapraszam do udziału w okresowym szkoleniu BHP dla pracowników Clifford Chance.

Ukończenie szkolenia stanowi wypełnienie przez uczestnika testu ( 24 pytania).

W załączeniu uczestnik ma do dyspozycji listę materiałów wspomagających wiedzę dot.

  • prawa pracy – 83 str. (z aktualnym stanem prawnym w tematyce/ przywołanie daty obowiązywania);
  • ergonomia stanowiska pracy z monitorem ekranowym – 73 str.;
  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 36 str.;
  • wymogi techniczne pomieszczenia pracy – 8 str.;
  • bezpieczeństwo p/pożarowe – 25 str.

 

Jeśli potrzebujesz kontaktu z trenerem    –     e-mail: [email protected].

 

 

 

Nauczyciel

User Avatar L K
Bezpłatne