Wykładowcy

Nasi trenerzy/ wykładowcy/ doradcy:
• mają wieloletnie doświadczenie merytoryczne w pracy na stanowiskach specjalistów BHP, P.Poż, , lekarzy, ratowników medycznych,
• posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania systemów BHP, biegłych sądowych, byłych pracownik organów kontroli,
• uhonorowani certyfikatami / dyplomami w zakresie wymogów wykładowców,
• tworzą, modyfikują i wdrażają w firmach efektywne procesy, procedury i narzędzia,
• uwzględnią w realizacji projektów Państwa Firmy cele, potrzeby, specyfikę pracy, kulturę organizacyjną oraz uwarunkowania zewnętrzne,
• mają wysokie umiejętności interpersonalne, potrafią współpracować z różnorodnym zespołem,
• lubią uczyć, realizują się w pracy z ludźmi,
• zrealizowali dziesiątki, setki projektów szkoleniowo-doradczych.