Szkolenia

Rodzaje szkoleń BHP oraz czas okres ważności  ilustruje poniżej zapis:

Osoba zatrudniona na stanowisku;

  1. szkolenie wstępne – wszyscy przed dopuszczeniem do stanowiska pracy.
  2. okresowe BHP  : pierwsze / czas wg programu / ważność:
  • kierownik / pracodawca             • w ciągu 6 miesięcy  • /  program min 16 h  / 1 raz na max 5 lata *
  • administracyjno-biurowe           • w ciągu 12 miesięcy • /  program min 8 h  / 1 raz na max 6 lata *
  • robotnik                                        • w ciągu 12 miesięcy • /  program min 8 h / 1 raz na max 3 lata *

*Zależnie od zagrożeń występujących na stanowisku pracy dokonane w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego

Tabela info o rodzaju szkoleń BHP

Podstawa prawna:

Rozporządzenie dot. szkolenia BHP