Pro bono

Pro bono
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej do skorzystania z nieodpłatnych porad.
Porady udzielane są drogą telefoniczną.
Z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać  pod numerem  tel. 602-369-039.