Outsourcing

Outsourcing /usługi  w zakresie:

 • Prawa pracy,
 • Bezpieczeństwa pracy i higieny,
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Sprawowania nadzoru nad warunkami pracy,
 • Dokonywania oceny ryzyka na stanowisku pracy,
 • Współpracy z firmami w w/w zakresie,
 • Ustalania przyczyn i okoliczności wypadków w pracy i w drodze do pracy,
 • Szkolenia BHP,
 • Szkolenia przeciwpożarowego,
 • Audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie BHP,
 • Opracowanie planu BIOZ,
 • Sporządzania instrukcji BHP,
 • Wdrożenie / zarządzanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Wprowadzenie do procesu certyfikacji SZBHP,
 • Reprezentowania pracodawców przed organami kontrolującymi w w/w zakresie.

Nasi pracodawcy zostali laureatami wielu prestiżowych nagród z zakresu przestrzegania zasad BHP,  nagrodami Państwowej Inspekcji Pracy ( np. zwycięstwo w konkursie „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”),
Pracownicy wygrywali w ogólnopolskich konkursach w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy:
– zwycięstwo w Mistrzostwach Ratownictwa dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych.