BHPoż – Ośrodek HeLena Korzeniecka
Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Usług

tel. 0 602 369 039

e-mail: biuro@bhpoz.pl

ul. Grzybowska 71/1
00-844 Warszawa