Co trzeci z czterech maszynistów na bakier z przepisami

Podczas weryfikacji 128 maszynistów, Urząd Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził w 95 przypadkach różnego rodzaju nieprawidłowości.

Niepokojący był fakt, podkreśla UTK, że trzech na czterech kontrolowanych maszynistów dopuściło się więcej niż jednego naruszenia przepisów.

Nieprawidłowości polegały na: przekroczeniu przez maszynistów norm czasu pracy i niezachowaniu 11 godzin przerwy na odpoczynek (28 proc.), uchylaniu się od złożenia oświadczenia, co normuje ustawa o transporcie kolejowym (23 proc.), złożenia w powyższym dokumencie oświadczeniach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym (20 proc.), świadczenie pracy w tym samym czasie dla dwóch przewoźników (19 proc.), wykonywaniu czynności w trakcie zwolnienia lekarskiego (6 proc.), pracy we wszystkie niedziele miesiąca (wolna powinna być co najmniej jedna) – 3 proc. oraz pracy w dwie pod rząd noce (1 proc.).

UTK ustaliło też, że przewoźnicy zatrudniali maszynistów bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

Niepokojący był fakt, podkreśla UTK, że trzech na czterech kontrolowanych maszynistów dopuściło się więcej niż jednego naruszenia przepisów. Łącznie 128 maszynistów wskazano 199 nieprawidłowości.

W wyniku kontroli, prezes UTK podjął działania, zgodnie z ich kwalifikacją.

Wobec maszynistów uchylających się od złożenia oświadczenia lub zawarcia w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, skierowano do właściwego sądu wnioski o ukaranie karą grzywny.

Maszyniści pracujący podczas zwolnienia lekarskiego, narazili się na sankcje ZUS, a przekraczający normy czasu pracy – na sankcje Głównego Inspektoratu Pracy, z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy.

Pod koniec 2014 roku wydano pierwsze sądowe wyroki nakazowe w sprawach ukarania maszynistów za naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, o których mowa w art.65 ustawy o transporcie kolejowym.

Ponadto w wyniku skierowanych zawiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach, zarówno GIP, jak i ZUS, podjęły dalsze działania w sprawach maszynistów i podmiotów naruszających obowiązujące przepisy prawa.

UTK podkreśla, że prowadzi w trybie ciągłym czynności nadzorcze w zakresie czasu pracy maszynistów pojazdów kolejowych, świadczących pracę lub usługi na rzecz więcej niż jednego podmiotu: przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

Żródło:
25.2.2015 wnp.pl Strona 0

http://logistyka.wnp.pl/co-trzeci-z-czterech-maszynistow-na-bakier-z-przepisami,245242_1_0_0.html