Nowa odsłona badań lekarskich

Od kwietnia br. orzeczenie lekarza medycyny pracy zachowa ważność po zmianie pracodawcy. ? Firma przechowa jego kopię, a oryginał zatrzyma podwładny. ? Zaświadczenia wydane do końca marca nie przejdą z podwładnym do nowej firmy.

Od 1 kwietnia br. czekają nas rewolucyjne zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich. Dzięki najnowszej, listopadowej ustawie deregulacyjnej przedsiębiorcy mają mieć mniej obowiązków w zakresie BHP przy zatrudnianiu nowych osób. Jednak do końca marca trzeba stosować dotychczasowe regulacje w tym zakresie. A to oznacza, że każdy pracodawca zatrudniający nowego pracownika musi go wysłać na wstępne badanie lekarskie. Niestety, cały czas firmy mają problem z wykonaniem tego obowiązku.
W co piątej firmie inspektorzy pracy wykrywają nieprawidłowo wystawione skierowania na badania lekarskie. Pracodawcy zbyt ogólnikowo opisują stanowisko, na którym ma wykonywać obowiązki zatrudniona osoba. W opisie danego stanowiska pracy należy natomiast wyszczególnić wszystkie czynności, nawet te, które pracownik będzie realizował sporadycznie.
Od kwietnia ma się to zmienić za sprawą nowego, specjalnego formularza skierowania na wstępne badania lekarskie. Taki dokument przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
Ale to niejedyna zmiana, której powinni się spodziewać pracodawcy. Flagową nowością w BHP będzie to, że od 1 kwietnia 2015 r. nowy pracownik nie zawsze będzie musiał przejść wstępne badania. Gdy podejmie zatrudnienie w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego, a zagrożenia na obydwu stanowiskach będą analogiczne, wystarczy aktualne orzeczenie lekarskie wydane we wcześniejszej firmie. Ale uwaga – chodzi o orzeczenia wydane już po zmianie przepisów. Zaświadczenia wydane wcześniej zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane, ale nie mogą być podstawą do zrezygnowania z ponownej wizyty u lekarza medycyny pracy, gdy podwładny zmieni szefa.
Orzeczenia lekarskie wydane na nowych zasadach będą zwalniały z ponownego badania, pod warunkiem że nowa praca będzie wykonywana w tych samych warunkach co wcześniejsza, ale nie będą to warunki szczególne (wtedyzawsze trzeba będzie wykonać komplet badań przed podjęciem zatrudnienia). Weryfikacji, czy konieczne jest nowe badanie, będzie dokonywał szef. Na jakiej podstawie? Zapewne powinno temu służyć skierowanie na badania i orzeczenie lekarza. Problem w tym, że tak jak do tej pory pracodawca będzie wystawiał takie skierowanie w jednym egzemplarzu i nie będzie miał obowiązku przetrzymywania jego kopii w dokumentacji pracowniczej.
Nowością ma być też to, że lekarz medycyny pracy nie będzie już wydawał dwóch egzemplarzy, lecz tylko jeden orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Co to oznacza w praktyce? Pracownik posłuży się nim po zmianie firmy pod warunkiem, że po pierwsze, zachowa jego oryginał w domowym archiwum, a po drugie, zachowawczo skseruje skierowanie na to badanie, tak aby kolejny pracodawca mógł przeanalizować wykazane w nim zagrożenia i czynniki szkodliwe występujące na stanowisku w poprzednim zakładzie. Bez kopii skierowania nowemu pracodawcy na nic zda się zaświadczenie lekarskie z poprzedniej firmy. Nie będzie w stanie ustalić wcześniejszych warunków pracy, a tym samym nie uwolni się od skierowania go na badanie wstępne.
Czy taki wariant jest jednak w ogóle możliwy? Z jednej strony rozporządzenie dokumentacyjne wyraźnie stanowi, że w aktach osobowych można przechowywać wyłącznie odpisy lub kopie składanych dokumentów (§3 ust. 5). Z drugiej strony z art. 229 § 7 kodeksu pracy wynika, że pracodawca ma obowiązek przechowywać orzeczenia wydawane na podstawie profilaktycznych badań lekarskich (nie ma tu mowy o kopiach). Na razie lekarz medycyny wydaje dwa egzemplarze zaświadczenia – jeden dla pracodawcy, drugi dla pacjenta. Medycy często od razu opisują, który z nich należy traktować jako kopię, a który jako oryginał (chociaż są one identyczne). Do kadr trafia druk z dopiskiem „kopia”. Dlatego wydaje się, że właśnie taki schemat postępowania po zmianach będzie do zaakceptowania przez inspektorów pracy, sprawdzających porządek w firmowych papierach.

Nowe badania będą konieczne w razie przerwy w zatrudnieniu trwającej ponad 30 dni

Żródło:
Nowa odsłona badań lekarskich
24.2.2015 Rzeczpospolita Strona 1 dobra firma
ANNA ABRAMOWSKA

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia na badania lekarskie