polityka-cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych GIODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.giodo.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biura. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biura z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych GIODO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach GIODO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Dla poszczególnych serwisów GIODO wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

Serwis: www.giodo.gov.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze strona serwisu www.giodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Serwis: esp.giodo.gov.pl (ESP)

Serwis Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w zakresie dotyczącym wypełniania formularzy serwisu (ESP) dostępny na stronie http://www.giodo.gov.pl/432/id_art/2096/ wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu w zakresie dotyczącym wypełnienia formularzy. Zawartość i cel pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
ASP.NET_SessionId Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.

 

Serwis: esp.giodo.gov.pl (Doręczyciel)

Serwis Doręczyciel służy do elektronicznego doręczania pism drogą elektroniczną stanowi moduł systemu ESP. Serwis dostępny pod adresem przekazywanym odbiorcom w linku, który zawarty jest we wiadomości poczty elektronicznej stanowiącej awizo korespondencji zawierającej doręczane pismo. Odbiór tej korespondencji wymaga zalogowania się w systemie Doręczyciel pod wskazanym adresem a następnie wypełnienie, podpisanie i przesłanie potwierdzenia doręczenia. System ten wykorzystuje trzy sesyjne pliki Cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania serwisu. Zawartość i cel plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
ASP.NET_SessionId Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.
key_msg Sesyjne Przechowuje datę i czas wyświetlenia ostatniej wiadomości skierowanej do użytkownika. Zapobiega podwójnemu wyświetlaniu tego samego komunikatu.
key_alert Sesyjne Przechowuje datę i czas wyświetlenia ostatniego komunikatu z ostrzeżeniem skierowanego do użytkownika. Zapobiega podwójnemu wyświetlaniu tego samego komunikatu.

Serwis: egiodo.giodo.gov.pl

Serwis egiodo.giodo.gov.pl wykorzystuje trzy różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
GSES Sesyjne Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez licznik odwiedzanych stron.
RABAN Sesyjne Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez użytkownika platformy i jej wersji językowej.
JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli połączenie jest szyfrowane protokołem SSL.

 

Serwis: edugiodo.giodo.gov.pl

Serwis edugiodo.giodo.gov.pl wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
MoodleSession Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 

Serwis: www.ceecprivacy.org

Serwis www.ceecprivacy.org wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania logowania do serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 

Serwis: news.giodo.gov.pl

Serwis news.giodo.gov.pl  wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania zabezpieczenia zastosowango w formularzu rejestracji adresu email. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skrytpem wypełniającym formularz.

Serwis: www.ceecprivacy.org

Serwis www.ceecprivacy.org wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania logowania do serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 

Serwis: news.giodo.gov.pl

Serwis news.giodo.gov.pl wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania zabezpieczenia zastosowango w formularzu rejestracji adresu email. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skrytpem wypełniającym formularz.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Platforma eGIODO

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych do GIODO oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie pism od GIODO drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi informacyjnej „Twoja sprawa”;, która dla poszczególnych administratorów pokazuje dane dotyczące zgłoszonych przez nich wniosków. Dodatkowo dla każdego administratora korzystającego z tej usługi w systemie informatycznym GIODO, rejestrowane jest hasło dostępu generowane przez system.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu kuriera elektronicznego odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości przekazywanych kurierem. Odbiorca informacji wysyłanej kurierem elektronicznym otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o przesłanej do niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową platformy eGIODO, z której odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym samym czasie kurier elektroniczny wysyła do nadawcy (Biura GIODO) powiadomienie, że informacja została odczytana.

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Biura GIODO.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.