He Lena Korzeniecka

Wykształcenie:

  • Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Studia Podyplomowe – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Uniwersytet Łódzki – Studium Podyplomowe – Prawa Pracy
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Technikum Budowlane Nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w:

  • organizacjach korporacyjnych,
  • zakładach produkcyjnych,
  • jednostkach budżetowych,
  • szkolnictwie wyższym,
  • publicznych,
  • małych podmiotach gospodarczych.

Autor publikacji
„Wiedza i Praktyka” – autor publikacji do poradnika w części BHP:
• „Wypadki i postępowanie powypadkowe”
• „Kwestionowanie kwalifikacji wypadku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”
• „Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP w aspekcie ostatniego wyroku SN z października 2013r”.
“INFOR –Gazeta Prawna” – autor publikacji w części BHP np.:
• Serwis BHP „Środki ochrony indywidualnej część I”
• Serwis BHP „Środki ochrony indywidualnej część II”
• „Bezpieczne miejsce pracy”– 80 str.
• Serwis Prawno-pracowniczy Kompendium Kadrowe –„Wypadki przy pracy” – 18 str.
• Serwis BHP odpowiedz na listy od czytelników „Urządzenia higieniczno-sanitarne”.
• Serwis BHP odpowiedz na listy od czytelników „Badania stopnia szkodliwości”.

Nabyte doświadczenie w zakresie pracy w organizacji korporacyjnej, strukturalnej wg. standardów Grupy.
Zakres obowiązków zawiera się w zapisach rozporządzenia o służbie BHP.
W szczególności:
a. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników organizacji,
b. przygotowywanie oraz wdrażanie uregulowań prawnych, procedur, instrukcji, regulaminów pracy zgodnie z standardami Grupy,,
c. stałe monitorowanie warunków pracy / zagrożeń występujących w procesie pracy,
d. reprezentowanie pracodawcy przez organami nadzoru np.ZUS, PIP, prokuraturą, policją,
e. rekomendowanie i wdrażanie zarządowi rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
f. współpraca z jednostkami operacyjnymi w zakresie monitorowania i poprawy warunków pracy.