Dz.U. 2020 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Obowiązuje od dnia: 2020-03-20Ze zmianami: