Lewiatan przeciwko kontrolom PIP

Jednej z najbardziej roszczeniowych organizacji przedsiębiorców nie podoba się pomysł rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

– Nie jest wskazane rozszerzanie zadań Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – uważa Grażyna Spytek-Bandurska z PKPP Lewiatan.

Przedsiębiorcy nie chcą, aby PIP miała możliwość kontrolowania warunków w jakich pracują osoby objęte okresem przedemerytalnym pod kątem ich bezpieczeństwa i zgodności z zapisami prawa pracy.

Według Lewiatana, właściciele firm sami doskonale wiedzą czego potrzeba pracownikom i państwo nie powinno się wtrącać w sprawy pomiędzy szefem a zatrudnionymi. – Państwowa Inspekcja Pracy nie jest właściwa do rozstrzygania spraw dotyczących wykazywania, czy konkretne stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych – przekonuje Bandurska.

Tłem sprawy jest obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników objętych specjalnymi warunkami. Według obecnego prawa pracodawca ma obowiązek umieszczenia nazwisk takich pracowników w specjalnym wykazie. Proponowane zmiany w prawie pracy zakładają umożliwienie inspektorom PIP wglądu do ewidencji. Przedsiębiorcom to się bardzo nie podoba.

Przedstawiciele Lewiatana są ostatnio bardzo obecni w mediach, gdzie niezmiennie opowiadają o trudnym losie polskich przedsiębiorców i kolejnych przywilejach, jakie powinna ona uzyskać kosztem reszty społeczeństwa. W niedawnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, szefowa tej organizacji Henryka Bochniarz przekonywała, że stabilna praca na etacie to relikt przeszłości i należy się oswoić z myślą, że niebawem już wszyscy będziemy pracować na śmieciowych warunkach. Kilka tygodni wcześniej, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z tej samej organizacji podzieliła się myślą, że konflikt pomiędzy kapitałem a pracą zostanie rozwiązany, kiedy każdy pracownik założy swoją firmę, zostając w ten sposób kapitalistą.

28.2.2015 wolnemedia.net Strona 0

Opublikowano: 28.02.2015 / Kategorie: Gospodarka , Prawo , Wiadomości z kraju

Autorstwo: PN
Źródło: Strajk.eu