Od 1 kwietnia nie ma konieczności wysyłania kandydatów do pracy na lekarskie badania wstępne.

Od dnia 1 kwietnia 2015r. pracodawca nie ma obowiązku wysyłać kandydata do pracy,  na wstępne badania lekarskie – jeżeli stanowisko pracownicze i warunki panujące w poprzedniej firmie były podobne do tych, które pracownik będzie obejmował w nowym miejscu pracy.
Zmiana k.p. nie dotyczy osób wykonujących prace:

  • szczególnie niebezpieczne,
  • osób, które podejmą zatrudnienie po upływie 30 dni od daty ustania poprzedniego stosunku pracy.

Nie do końca jasne jest czy poprzedni pracodawca zechce udostępnić konkurencji dokumentację pracownika (za którą przecież zapłacił), a w której mogą znajdować się informacje objęte tajemnicą Firmy. Do dziś nie opracowano regulacji dotyczących zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez pracodawców i może się okazać, że wszystko będzie zależeć wyłącznie od dobrej woli osób zarządzających firmami.
Czekamy na przepisy wykonawcze.