Wytyczne pomogą dostosować stanowiska niepełnosprawnych

Niepełnosprawni

Pracodawcy mogą korzystać z kompendium wiedzy na temat projektowania obiektów i pomieszczeń oraz przystosowania miejsc pracy na potrzeby osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Ramowe wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane w ramach unijnego projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP). Był on prowadzony od marca 2013 r. do lutego 2015 r. i wczoraj przedstawione zostały jego rezultaty. – Pracodawcy często nie wiedzą, w jaki sposób przygotować stanowisko pracy i jego otoczenie dla osoby niepełnosprawnej. Uważają też, że jest to kosztowne, a rzadko korzystają z pieniędzy, które można na ten cel otrzymać – mówiła Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Z kolei Michał Rydzewski z PFRON wskazywał, że przepisy dotyczące dostosowywania miejsc pracy są rozproszone w różnych aktach prawnych, a część z nich jest archaiczna.
W wyniku realizacji projektu powstało więc kompendium wiedzy, gdzie pracodawcy znajdą wszystkie potrzebne informacje. Na podstawie analizy rzeczywistych stanowisk pracy zdiagnozowane zostały potrzeby i opracowane rekomendacje, które zostały zebrane w dwóch publikacjach: ramowych wytycznych oraz dobrych praktykach. Zostały one udostępnione na stronie internetowej funduszu – www.pfron.org.pl.
Elementem projektu są też narzędzia przydatne do projektowania miejsc pracy, w tym m.in. program komputerowy i wizualizacje Przygotowane zostały charakterystyki 200 zawodów, uzupełnionych o informacje o możliwości zatrudniania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. By podnieść wiedzę lekarzy, służb kontrolnych, architektów i firm działające przy oddziałach PFRON specjalne punkty informacyjno-doradcze zorganizowały blisko 400 spotkań.
– Widzimy potrzebę dalszego prowadzenia szkoleń, zwłaszcza dla inspektorów PIP oraz urzędów pracy. Dobrym rozwiązaniem mogłoby też być wprowadzenie na stałe usług doradczych, np. w PFRON – podsumował Michał Rydzewski.

Źródło:
27.2.2015 Dziennik Gazeta Prawna Strona 7 Gazeta prawna Michalina Topolewska