Wytyczne pomogą dostosować stanowiska niepełnosprawnych

Niepełnosprawni

Pracodawcy mogą korzystać z kompendium wiedzy na temat projektowania obiektów i pomieszczeń oraz przystosowania miejsc pracy na potrzeby osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Ramowe wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane w ramach unijnego projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP). Był on prowadzony od marca 2013 r. do lutego 2015 r. i wczoraj przedstawione zostały jego rezultaty. – Pracodawcy często nie wiedzą, w jaki sposób przygotować stanowisko pracy i jego otoczenie dla osoby niepełnosprawnej. Uważają też, że jest to kosztowne, a rzadko korzystają z pieniędzy, które można na ten cel otrzymać – mówiła Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Z kolei Michał Rydzewski z PFRON wskazywał, że przepisy dotyczące dostosowywania miejsc pracy są rozproszone w różnych aktach prawnych, a część z nich jest archaiczna.
W wyniku realizacji projektu powstało więc kompendium wiedzy, gdzie pracodawcy znajdą wszystkie potrzebne informacje. Na podstawie analizy rzeczywistych stanowisk pracy zdiagnozowane zostały potrzeby i opracowane rekomendacje, które zostały zebrane w dwóch publikacjach: ramowych wytycznych oraz dobrych praktykach. Zostały one udostępnione na stronie internetowej funduszu – www.pfron.org.pl.
Elementem projektu są też narzędzia przydatne do projektowania miejsc pracy, w tym m.in. program komputerowy i wizualizacje Przygotowane zostały charakterystyki 200 zawodów, uzupełnionych o informacje o możliwości zatrudniania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. By podnieść wiedzę lekarzy, służb kontrolnych, architektów i firm działające przy oddziałach PFRON specjalne punkty informacyjno-doradcze zorganizowały blisko 400 spotkań.
– Widzimy potrzebę dalszego prowadzenia szkoleń, zwłaszcza dla inspektorów PIP oraz urzędów pracy. Dobrym rozwiązaniem mogłoby też być wprowadzenie na stałe usług doradczych, np. w PFRON – podsumował Michał Rydzewski.

Źródło:
27.2.2015 Dziennik Gazeta Prawna Strona 7 Gazeta prawna Michalina Topolewska

Rady Ochrony Pracy o dostosowywaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

We wtorek, 24 lutego o godz. 9.30 po raz kolejny zbierze się sejmowa Rada Ochrony Pracy skupiająca parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Tym razem będą oni dyskutować o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie warunków wykonywania pracy do ich potrzeb.

Uczestnicy posiedzenia będą mówić m.in. o projekcie „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. To przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r., a jego zakończenie jest przewidziane na koniec lutego br. W ramach projektu m.in. przeprowadzono diagnozę potrzeb i przygotowano rekomendacje. Podjęto także działania na rzecz podniesienia świadomości i wiedzy m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych i architektów.

Żródło:
Rady Ochrony Pracy o dostosowywaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 23.2.2015 sejm.gov.pl